Europski strukturni i investicijski fondovi

 

Naziv projekta: Izrada IKT rješenja i njihovo uvođenje u procese tvrtke
Korisnik: INTERNET RADIO d.o.o. za usluge
Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0368
Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (ikt) – 2

Opis projekta:

Projektom se realizira ulaganje u nabavu IKT softverskih i hardverskih rješenja za unaprjeđenje internih stručnih, prodajnih te marketinških procesa tvrtke. To će rezultirati unaprjeđenjem usluge za klijente, povećanjem broja zaposlenih, širenjem tržišta, povećanjem konkurentnosti te povećanjem prihoda. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju naprednih IKT rješenja kao bitne sastavnice domaćeg gospodarstva, te na taj način doprinijeti cjelokupnom razvoju domaćeg gospodarstva i razvoju informacijskog društva Republike Hrvatske.

Specifični cilj projekta je optimizacija poslovanja i unaprjeđenje tržišnog nastupa uvođenjem naprednih IKT rješenja i s time povezano hardverskih uređaja u poslovne procese tvrtke.

Rezultati:

1. Uvedena IKT poslovna rješenja u procese tvrtke
2. Unaprijeđeni poslovni procesi tvrtke i s time povezano učinkovitost poslovanja
3. Povećani prihodi od prodaje, uključujući prihode od izvoza
4. Osigurano dodatno zapošljavanje

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

– Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 4
– Povećani prihod od prodaje: 1.518.609,00 HRK
– Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva): 288.443,00 HRK
– Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu: 2

Ukupna vrijednost projekta: 394.230,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 105.787,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 10.01.2020.-10.10.2020.
Kontakt osoba za više informacija: Filip Jelaš, direktor
E-mail: filip@jukebox.hr

Više informacija potražite na poveznicama:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća INTERNET RADIO d.o.o.